سروشنامه

جایی برای شعر

سروشنامه

جایی برای شعر

سروش نظیری


متولد 1372


دانشجوی ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر


فارغ التحصیل ادبیات از دانشگاه شیراز. 


موسیقی و شعر دو بالِ زندگی‌ام هستند، دو خطِ ممتدِ بی انتها به سوی نور...