سروشنامه

جایی برای شعر

سروشنامه

جایی برای شعر

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کبریتی می‌افروزم 

برای دانستن،

کبریتی 

برای ندانستن. 

در انگشتِ اشاره‌ام 

دانشِ برگ آرمیده‌است،

در انگشتِ سبابه‌ام

دانشِ آب،

و باد را - به مثابه رازی- 

در شب‌‌کلاهم پنهان نموده‌ام. 

2

ای باد! ای باد! 

وقتی که موذیانه برگی را 

به سطحِ آب می‌فکنی

میانِ آب و بودن 

چه فاصله‌ایست؟ 

- و سطحِ فاصله خُرد است- 

و مثلِ تیزی کاغذ 

خراش‌ناک! 

3

کبریتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌افروزم 

به یاد خاموشی 

کبریتی 

به یادِ رفتگان

ای آب! ای آب! 

این جنازه‌های مشوش را 

به کدامین گور

خواهی برد؟ 

  • سروش نظیری