سروشنامه

جایی برای شعر

سروشنامه

جایی برای شعر

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نه

به نام شکل و 

هرچه در او هست

به نام نان، به نام یقین

تو را در دهان تو بازخواهم گفت! 


به نام گوشت، به نام عصب، به نام آزادی

تو را در دهان رود خواهم شست: 

با نامی که از آن تو نیست! 


و در زبان شن - که نام دیگر دریاست- 

ذرات نام تو تکثیر می شود

و در دهان دیگر من - که خط ممتدی از سنگ است- 

پرندگان گرسنه می خوانند.

***

به نام شکل، به نام آزادی 

تو را به نام دیگر خود خواهم خواند

و نام کوچک تو - که مثل سفره ی سرخی مساحت روح را می پوشاند- 

دهان باز دریاست

برای بلعیدن من.

  • سروش نظیری